Ưu thế của giao dịch kim loại quý

icon

Công nghệ giao dịch tiên tiến

Công nghệ giao dịch trên tất cả các nền tảng đều đơn giản và dễ dùng

icon

Chăm sóc khách hàng tận tình

Hỗ trợ các dịch vụ song ngữ tiếng Trung Anh, Tài chính Quốc tế Hantec chịu sự giám sát của FMA.

icon

Giao dịch 24h

Thị trường giao dịch 24h không gián đoạn, so với các giao dịch hot như hợp đồng tương lai, cổ phiếu …, thời gian dài hơn, tiện hơn cho các nhà giao dịch sắp xếp linh hoạt.

icon

Nhận chênh lệch thấp

Hưởng thụ bộ phận chênh lệch thấp và tỉ lệ hoa hồng cạnh tranh

Báo giá kim loại quý

Kim loại quý được báo giá bằng đồng USD, mã giao dịch được cấu thành từ tên viết tắt của kim loại quý và đồng đô (USD), đơn vị đo lường giá là đơn vị trọng lượng của kim loại quý, tức là Ounce.

*Ví dụ:
XAUUSD là báo giá Vàng

XAUUSD 1560,52 nghĩa là 1 Ounce Vàng có giá 1560,52 USD

XAGUSD là báo giá Bạc

Point/pip

Theo định nghĩa chung, biến động giá tối thiểu được gọi là 1 point hoặc 1 pip.

Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của công nghệ, giá biến động tối thiểu không ngừng giảm nhưng định nghĩa về 1 point vẫn được duy trì.

Trong báo giá Vàng, 1 point là 0,1 USD

Trong báo giá Bạc, 1 point là 0,01 USD

Bid báo giá bên mua & Ask báo giá bên bán

Giao dịch kim loại quý và ngoại hối đều áp dụng cơ chế báo giá Bid&Ask, tồn tại chênh lệch giá mua và bán
Hợp đồng kim loại quý: dùng hợp đồng kim loại quý làm đơn vị cơ bản, thể hiện bằng lô, 1 lô là 1 hợp đồng giao dịch kim loại quý, trong đó
Một hợp đồng Vàng, tức là 1 lô vàng 100 OUNCE
Một hợp đồng Bạc, tức là 1 lô Bạc 2500 OUNCE

Lưu ý, quy mô của hợp đồng giao dịch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lời lỗ của giao dịch và tổn thất của từng điểm biến động giá, ví dụ:
Biến động 1 point giá Vàng, mức lời lỗ 10 USD
Biến động 1 point Bạc, mức lời lỗ 25 USD

Quy tắc giao dịch kim loại quý tại MT4             
HỢP ĐỒNGVàng (London) XAUUSDBạc(London) XAGUSDM
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100 ounces 2,500 ounces
Biến động giá thấp nhất0,01 USD0,001 USD
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ 0.25% số tiền trong hợp đồng mở cửa
Thanh lý bắt buộc 50% số tiền ký quỹ
Ký quỹ khoá (một bộ) Ký quỹ vị thế khóa : 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 1 đô so với giá thị trường# Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách hai giá so với giá thị trường#
Thời gian đặt hàng mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng cách thời gian mở và đóng TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 0.2 USD# MỨC ĐÓNG BĂNG ĐƯỢC ĐẶT CHO MỖI ĐƠN HÀNG LÀ 0,05 USD#
Thời gian giao dịch (BJT)^ Mùa hè: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 04:55
Mùa đông: Thứ hai 07:05 - Thứ bảy 05:55
Thời gian kết toán (BJT)^ Mùa hè: Thứ ba 04:58 - Thứ sáu 06:05
Mùa đông: Thứ ba 05:58 - Thứ sáu 07:05

             
HỢP ĐỒNGVàng (London) XAUUSDBạc(London) XAGUSDM
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100 ounces 2,500 ounces
Biến động giá thấp nhất0,01 USD0,001 USD
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ 0.5% số tiền trong hợp đồng mở cửa
Thanh lý bắt buộc 20% số tiền ký quỹ
Ký quỹ khoá (một bộ) Ký quỹ vị thế khóa : 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 20% số tiền ký quỹ vị thế khóa
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 1 đô so với giá thị trường# Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách hai giá so với giá thị trường#
Thời gian đặt hàng mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng cách thời gian mở và đóng TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 0.2 USD# MỨC ĐÓNG BĂNG ĐƯỢC ĐẶT CHO MỖI ĐƠN HÀNG LÀ 0,05 USD#
Thời gian giao dịch (BJT)^ Mùa hè: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 04:55
Mùa đông: Thứ hai 07:05 - Thứ bảy 05:55
Thời gian kết toán (BJT)^ Mùa hè: Thứ ba 04:58 - Thứ sáu 06:05
Mùa đông: Thứ ba 05:58 - Thứ sáu 07:05

             
HỢP ĐỒNGVàng (London) XAUUSDBạc(London) XAGUSDM
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100 ounces 2,500 ounces
Biến động giá thấp nhất0,01 USD0,001 USD
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ 1% số tiền trong hợp đồng mở cửa
Thanh lý bắt buộc 20% số tiền ký quỹ
Ký quỹ khoá (một bộ) Ký quỹ vị thế khóa : 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 20% số tiền ký quỹ vị thế khóa
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 1 đô so với giá thị trường# Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách hai giá so với giá thị trường#
Thời gian đặt hàng mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng cách thời gian mở và đóng TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 0.2 USD# MỨC ĐÓNG BĂNG ĐƯỢC ĐẶT CHO MỖI ĐƠN HÀNG LÀ 0,05 USD#
Thời gian giao dịch (BJT)^ Mùa hè: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 04:55
Mùa đông: Thứ hai 07:05 - Thứ bảy 05:55
Thời gian kết toán (BJT)^ Mùa hè: Thứ ba 04:58 - Thứ sáu 06:05
Mùa đông: Thứ ba 05:58 - Thứ sáu 07:05
#MỨC ĐÓNG BĂNG VÀ GIỚI HẠN GIAO DỊCH/LỆNH DỪNG SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BẤT CỨ KHI NÀO TÙY THUỘC VÀO BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG.
LƯU Ý: DỮ LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC
#PHƯƠNG PHÁP TÍNH KÝ QUỸ BAN ĐẦU CỦA NỀN TẢNG HANTEC VÀ NỀN TẢNG MT4 HƠI KHÁC NHAU. ĐỂ BIẾT CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ CSKH


*NẾU GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG THẤP HƠN YÊU CẦU KÝ QUỸ THANH LÝ BẮT BUỘC VÀ CÔNG TY TIN RẰNG SỐ DƯ KHÔNG ĐỦ ĐỂ CHỊU RỦI RO THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN, TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HANTEC CÓ QUYỀN (NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ) LỰA CHỌN ĐÓNG HỢP ĐỒNG CỦA KHÁCH HÀNG MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ SỰ MẤT MÁT KHÁCH HÀNG.


*CÁC YÊU CẦU KÝ QUỸ CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÙY THUỘC VÀO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG.Ví dụ thực tế về giao dịch kim loại quý
HI VỌNG CÓ THỂ GIÚP TÓM TẮT NHỮNG KIẾN THỨC GIAO DỊCH CƠ BẢN NÀY VÀ MANG ĐẾN KHÁI NIỆM GIAO DỊCH TOÀN DIỆN CHO BẠN.
CHÚNG TÔI GIẢ ĐỊNH RẰNG THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI QUÝ ĐANG TRONG XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG, BÁO GIÁ NHƯ SAU

MỞ VỊ THẾ
XAU/USD BÁO GIÁ LÀ:
1500,00/1500,50

1 LÔ CÓ GIÁ LÀ:
100oz × $1500,50 = $150.050

KÝ QUỸ CHO 1 LÔ LÀ:
$150.050 ÷ 100 = $1500,50

THANH LÝ
GIÁ KHI ĐÓNG CỬA:
1501,00/1501,501

GIÁ ĐÓNG CỬA LÀ 1501,00 USD

GIÁ TRỊ 1 LÔ LÀ 150.100 USD

LỜI LỖ
LỢI NHUẬN: 112.770 - 112.680 = 90 USD

THANH LÝ
GIÁ KHI ĐÓNG CỬA:
1499,00/1499,50

GIÁ ĐÓNG CỬA LÀ 149,900 USD

GIÁ TRỊ 1 LÔ LÀ 149,900 USD

LỜI LỖ
LỢI NHUẬN: 149.900 - 150.050 = -150 USD

BƯỚC TIẾP THEO? ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

ĐỂ HỖ TRỢ GIAO DỊCH CHO BẠN, GIÚP BẠN THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIAO DỊCH CỦA MÌNH. ĐỐI VỚI HANTEC, BẠN KHÔNG CHỈ LÀ MỘT TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ...