Đăng ký Tài khoản demo
Tài khoản demo miễn phí 30 ngày
HMLV cung cấp tài khoản demo miễn phí 30 ngày và vốn giao dịch ảo 50.000$, để bạn làm quen với nền tảng giao dịch ngoại hối và kim loại quý mà không gặp rủi ro và trải nghiệm thị trường giao dịch ngoại hối và kim loại quý.

Quy trình đăng ký tài khoản demo miễn phí

1) Điền thông tin cá nhân
2) Nhận email xác nhận đăng ký
3) Nhấp vào liên kết sđể tải nền tảng
4) Đăng nhập vào nền tảng và bắt đầu giao dịch
icon

Đăng ký tài khoản demo